Laser Point制造不同类型的探头测量所有激光的功率和能量,从紫外线到远红外,在任何应用包含工业,医疗或科学领域。所有热电探头可用于“长期”激光功率测量。根据最大可测功率的不同,采用传导、风冷和水冷的方式。每个热电探头都配有NIST和PTB可追溯校准证书。热电探头可以提供DB15或USB和RS-232接头(PC-Plug选项)。

 

介绍

 

性能参数

订购代码功率范围最大瞬时功率能量范围有效口径光谱范围制冷方式接线类型
A-200-D25-HPB0.2 W – 200 W250 W0.5 J – 250 J25 mm0.19 – 11 µmForced AirDB15
A-200-D25-SHC0.2 W – 200 W250 W0.5 J – 250 J25 mm0.19 – 11 µmForced AirDB15
A-200-D40-HPB0.2 W – 200 W250 W0.5 J – 250 J40 mm0.19 – 11 µmForced AirDB15
A-200-D40-SHC0.2 W – 200 W250 W0.5 J – 250 J40 mm0.19 – 11 µmForced AirDB15
A-200-D60-HPB0.3 W – 200 W250 W1 J – 250 J60 mm0.19 – 11 µmForced AirDB15
A-200-D60-SHC0.3 W – 200 W250 W1 J – 250 J60 mm0.19 – 11 µmForced AirDB15
A-300-D60-HPB0.5 W – 300 W400 W1 J – 400 J60 mm0.19 – 11 µmForced AirDB15
A-600-D60-SHC0.5 W – 600 W800 W1 J – 800 J60 mm0.19 – 11 µmForced AirDB15
W-200-D40-SHC0.2 W – 200 W300 W1 J – 300 J40 mm0.19 – 11 µmWaterDB15
W-600-D30-HPB0.5 W – 600 W800 W2 J – 800 J30 mm0.19 – 11 µmWaterDB15
W-600-D30-SHC0.5 W – 600 W800 W2 J – 800 J30 mm0.19 – 11 µmWaterDB15
W-600-D70-HPB0.5 W – 600 W800 W2 J – 800 J70 mm0.19 – 11 µmWaterDB15
W-600-D70-SHC0.5 W – 600 W800 W2 J – 800 J70 mm0.19 – 11 µmWaterDB15