Laser Point制造不同类型的探头测量所有激光的功率和能量,从紫外线到远红外,在任何应用包含工业,医疗或科学领域。所有热电探头可用于“长期”激光功率测量。根据最大可测功率的不同,采用传导、风冷和水冷的方式。每个热电探头都配有NIST和PTB可追溯校准证书。热电探头可以提供DB15或USB和RS-232接头(PC-Plug选项)。

 

介绍

 

性能参数

订购代码 功率范围 最大瞬时功率 能量范围 有效口径 光谱范围 制冷方式 接线类型
A-200-D25-HPB 0.2 W – 200 W 250 W 0.5 J – 250 J 25 mm 0.19 – 11 µm Forced Air DB15
A-200-D25-SHC 0.2 W – 200 W 250 W 0.5 J – 250 J 25 mm 0.19 – 11 µm Forced Air DB15
A-200-D40-HPB 0.2 W – 200 W 250 W 0.5 J – 250 J 40 mm 0.19 – 11 µm Forced Air DB15
A-200-D40-SHC 0.2 W – 200 W 250 W 0.5 J – 250 J 40 mm 0.19 – 11 µm Forced Air DB15
A-200-D60-HPB 0.3 W – 200 W 250 W 1 J – 250 J 60 mm 0.19 – 11 µm Forced Air DB15
A-200-D60-SHC 0.3 W – 200 W 250 W 1 J – 250 J 60 mm 0.19 – 11 µm Forced Air DB15
A-300-D60-HPB 0.5 W – 300 W 400 W 1 J – 400 J 60 mm 0.19 – 11 µm Forced Air DB15
A-600-D60-SHC 0.5 W – 600 W 800 W 1 J – 800 J 60 mm 0.19 – 11 µm Forced Air DB15
W-200-D40-SHC 0.2 W – 200 W 300 W 1 J – 300 J 40 mm 0.19 – 11 µm Water DB15
W-600-D30-HPB 0.5 W – 600 W 800 W 2 J – 800 J 30 mm 0.19 – 11 µm Water DB15
W-600-D30-SHC 0.5 W – 600 W 800 W 2 J – 800 J 30 mm 0.19 – 11 µm Water DB15
W-600-D70-HPB 0.5 W – 600 W 800 W 2 J – 800 J 70 mm 0.19 – 11 µm Water DB15
W-600-D70-SHC 0.5 W – 600 W 800 W 2 J – 800 J 70 mm 0.19 – 11 µm Water DB15